Skip to main content

Strafrecht

De belangen in het strafrecht zijn enorm groot. De uitkomst van een strafzaak kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst. Zo heeft een gevangenisstraf vaak gevolgen voor uw woning, uw werk en uw gezinsleven. Ook in het geval van taakstraf of een geldboete kunnen de gevolgen groot zijn: een veroordeling kan tot gevolg hebben dat er aan u geen Verklaring Omtrent Gedrag wordt afgegeven, waardoor een potentiële werkgever u niet zal aannemen.

Uw toekomst staat op het spel. Het is daarom van groot belang dat u zich laat bijstaan door een specialist in het strafrecht. Alleen dan wordt u optimaal verdedigd en is de kans op een positieve uitkomst van uw strafzaak het grootst.

Neem contact op met Van Wijk Strafrechtadvocatuur om zo optimaal verdedigd te worden.

Wanneer u bent aangehouden door de politie, dan heeft u als verdachte het recht om voorafgaand aan het verhoor met een advocaat te spreken.

Het is van belang om dan aan de politie te kennen te geven dat u wenst te worden bijgestaan door mr. M.G. van Wijk uit Hoorn.

Mr. Van Wijk zal u dan bezoeken op het politiebureau en met u voorafgaand aan het verhoor in gesprek gaan. In dit gesprek zal mr. Van Wijk aan u uitleggen wat uw rechten zijn. Ook zal mr. Van Wijk u in dit gesprek adviseren over de beste strategie in uw zaak.

Mr. Van Wijk zal u vervolgens ook tijdens het politieverhoor als raadsman bijstaan. Dit betekent dat mr. Van Wijk onder meer zal controleren of de politie u niet ongeoorloofd onder druk zet, en of uw (eventuele) verklaring op een juiste wijze in het proces-verbaal wordt weergegeven.

Na het verhoor zal mr. Van Wijk telefonisch contact opnemen met de officier van justitie met het verzoek om u zo spoedig mogelijk in vrijheid te stellen. Bij een actieve strafrechtadvocaat zit u aanzienlijk korter op het politiebureau dan bij een passieve of niet-gespecialiseerde advocaat.

In het geval dat de officier van justitie wil dat u in voorlopige hechtenis wordt gesteld, dan zal de officier van justitie bij de rechter-commissaris uw bewaring vorderen. Een bevel tot bewaring wordt afgegeven voor maximaal 14 dagen.

Mr. van Wijk zal in een dergelijk geval aan de rechter-commissaris verzoeken om de vordering van de officier van justitie af te wijzen, zodat u direct in vrijheid zal worden gesteld. Ook zal mr. Van Wijk aan de rechter-commissaris verzoeken om rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden en om die reden het bevel tot voorlopige hechtenis te schorsen. Indien de rechter-commissaris dit verzoek honoreert, dan zal het bevel tot voorlopige hechtenis worden geschorst onder voorwaarden. Dit betekent dat u nog dezelfde dag in vrijheid zal worden gesteld.

In het geval u in voorlopige hechtenis wordt gesteld, dan wordt u vanuit de rechtbank overgebracht naar een huis van bewaring.

Mr. Van Wijk zal u zo snel mogelijk in het huis van bewaring komen bezoeken, om vervolgens met u alle mogelijkheden te bespreken voor het verdere verloop van uw strafzaak.

Uiteraard zal iedere mogelijkheid worden aangegrepen om u zo snel mogelijk weer in vrijheid gesteld te krijgen.

Neem contact op met Van Wijk Strafrechtadvocatuur om zo optimaal verdedigd te worden.