Skip to main content
Van Wijk Strafrechtadvocatuur

Mr. M.G. van Wijk

Martijn van Wijk (1982) is een échte strafrechtspecialist. Hij houdt zich in zijn praktijk enkel bezig met strafzaken. Van Wijk staat cliënten bij die onder meer worden verdacht van moord en doodslag, geweldsmisdrijven, mensenhandel, vermogensdelicten, drugscriminaliteit, zedenzaken, overtredingen van de Wegenverkeerswet en overtredingen van de Wet Wapens en Munitie.

De aanpak en stijl van Van Wijk kan worden omschreven als daadkrachtig en volhardend. Voor iedere cliënt zet Van Wijk zich voor de volle 100% in, waarbij hij iedere keer weer streeft naar het voor zijn cliënten maximaal te behalen resultaat. Hierbij staat Van Wijk erom bekend dat hij de persoonlijke benadering naar zijn cliënten toe nooit uit het oog verliest.

Van Wijk werkt zowel in grote als in kleine strafzaken. Bekende recente zaken van Van Wijk zijn onder meer de ‘Zoetermeerse gevangenismoord’ en de ‘Enschedese voogdijmoord’.

In het verleden heeft Van Wijk – voordat hij als advocaat werkzaam was – als gerechtssecretaris gewerkt bij zowel de strafsector van het gerechtshof Amsterdam als bij de strafsector van de rechtbank Amsterdam. Hier heeft Van Wijk veelvuldig deelgenomen aan de beraadslagingen in de raadkamer. Van Wijk weet daardoor op welke wijze rechters overtuigd dienen te worden en welke argumenten hiervoor van doorslaggevend belang kunnen zijn.

Van Wijk is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

mr. Van Wijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. M.G. van Wijk

T: 06 – 456 987 40
E: vanwijk@vwsa.nl